دانلود رایگان پاسخنامه Q:Skills for Success 1

در پست قبلی پاسخنامه کتاب Q:Skills for Success Intro برای شما عزیر قرار داده شد، در این پست پاسخنامه تمرینات کتاب بعدی که Q:Skills for Success 1 برای دانلود رایگان قرار داده شده. این پاسخنامه هم مربوط به کتاب اصلی است و تمامی جواب های تمرینات کتاب اصلی را شامل می شود. پاسخنامه ای که در این پست برای کتاب Q:Skills for Success 1 ارائه شده متعلق به جدیدترین ادیشن این کتاب یعنی ادیشن دوم است.

برای دانلود پاسخنامه ادیشن دوم کتاب اصلی Q:Skills for Success 1 روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پاسخنامه کتاب اصلی Q:Skills for Success 1

 

جلد ادیشن دوم کتاب مثل تصویر زیر است: