دانلود جواب ورک بوک American English File 2

در پست قبلی پاسخنامه کتاب کار American English File 1 به صورت رایگان قرار داده شد، در این پست پاسخنامه ورک بوک American English File 2 برای شما عزیران قرار داده شده است. در پاسخنامه ورک بوک شما می توانید پاسخ های تمامی تمرینات کتاب Workbook را در آن مشاهده کنید و دانلود آن هم کاملا رایگان است . این پاسخنامه هم برای ادیشن دو و هم برای ادیشن سوم کتاب است، جدیدترین ادیشن American English File 2 در حال حاضر ادیشن سوم است.

برای دانلود پاسخنامه ادیشن سوم کتاب کار American English File 2 می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه ورک بوک American English File 2

 

جلد ادیشن سوم کتاب مثل تصویر زیر است:

 

برای دانلود پاسخنامه ادیشن دوم کتاب کار می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه ورک بوک American English File 2

 

جلد ادیشن دوم کتاب مثل تصویر زیر است: