دانلود جواب ورک بوک American English File 3

در این پست پاسخنامه کتاب کار American English File 3 برای دانلود رایگان قرار داده شده، در پست های قبلی هم پاسخنامه کتاب های کار دو سطح قبلی در اختیار شما قرار داده شده بود. در این پاسخنامه ورک بوک تمام پاسخ های هر 10 درس کتاب Workbook قابل مشاهده هستند و می توانید آن را به صورت کاملا رایگان در این پست دانلود نمایید. یک پاسخنامه برای ادیشن دوم قرار داده شده و یک پاسخنامه هم برای ادیشن سوم قرار داده شده، جدیدترین ادیشن American English File 3 در حال حاضر ادیشن سوم است.

برای دانلود پاسخنامه ادیشن سوم کتاب کار American English File 3 می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه ورک بوک American English File 3

 

جلد ادیشن سوم کتاب مثل تصویر زیر است:

 

برای دانلود پاسخنامه ادیشن دوم کتاب کار می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه ورک بوک American English File 3

 

جلد ادیشن دوم کتاب مثل تصویر زیر است: