دانلود جواب ورک بوک American English File 4

در این پست پاسخنامه ورک بوک American English File 4 برای دانلود رایگان قرار داده شده، در پست های قبلی هم پاسخنامه ورک بوک سه سطح قبلی بر روی سایت بارگذاری شده بود. در این پاسخنامه جواب تمرینات تمامی 10 درس کتاب ورک بوک قابل ارائه شده است و دانلود آن نیز رایگان است. یک پاسخنامه برای ادیشن دوم قرار داده شده و یک پاسخنامه هم برای ادیشن سوم قرار داده شده، جدیدترین ادیشن American English File 4 در حال حاضر ادیشن سوم است.

برای دانلود پاسخنامه ادیشن سوم کتاب کار American English File 4 می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه ورک بوک American English File 4

 

جلد ادیشن سوم کتاب مثل تصویر زیر است:

 

برای دانلود پاسخنامه ادیشن دوم کتاب کار می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه ورک بوک American English File 4

 

جلد ادیشن دوم کتاب مثل تصویر زیر است: